Privacy

1. Generelt

1.1 Dette er privatlivserklæringen fra route.nl, et produkt fra Route.nl B.V. Route.nl B.V. er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. I denne privatlivserklæring beskrives det, hvordan behandlingen af dine personoplysninger finder sted, og til hvilke formål disse data behandles.
1.2 Ved at anvende route.nl accepterer du følgende betingelser, der finder anvendelse. Hvis du ikke er enig i denne privatlivserklæring, beder vi dig om ikke at anvende route.nl.

2. Behandling af personoplysninger

2.1 Route.nl B.V. behandler dine personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester og/eller fordi du giver disse oplysninger til os. De personlige oplysninger som Route.nl B.V. behandler om dig er blandt andet: fornavn, mellemnavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, adresse osv. Route.nl B.V. indsamler også: geografiske placeringsdata, logdata (IP-adresser), cookies, enhedsoplysninger og data modtaget fra søsterselskaber til Route.nl B.V., som du måtte have kontakt med.
2.2 [Route.nl B.V. behandler de nævnte personoplysninger under 2.1, når du har givet tilladelse til dette, eller når der er indgået en aftale mellem dig og Route.nl B.V. De personoplysninger, der er nævnt under 2.1, behandles til følgende formål:
- Levering og forbedring af tjenester
- Tilmelding til nyhedsbrevet
- Køb af Premium-medlemsskab
- Registrering og/eller login på route.nl
- Gennemførelse af søgninger
- Download af ruter
- Sammensætning af egne ruter
- Onlinekøb]

3. Videregivelse til tredjepart

3.1 Kun de personer, der er autoriserede af Route.nl B.V. til at sikre personoplysninger og/eller på anden måde behandler og/eller udfører it-vedligeholdelsesopgaver, har adgang til dine personoplysninger.
3.2 [Route.nl B.V.] kan engagere en tredjepart til de behandlingsformål, der er anført i denne privatlivserklæring, i hvilket tilfælde der vil blive indgået en aftale, der sikrer, at tredjeparten afgiver tilstrækkelige garantier med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til behandlingen af oplysningerne.]
3.3 Route.nl B.V. leverer anonymiserede geografiske data om brugere af route.nl til tredjeparter for at bidrage til et bedre og mere sikkert cykel- og vandrenetværk. Derudover leveres der også anonymiserede data til tredjeparter, for at kunne evaluere de viste tematiske, offentlige og ikke-offentlige ruter.
3.4 Herudover giver Route.nl B.V. ikke dine personoplysninger videre til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt for udførelsen af vore ydelser på grundlag af en lovmæssig bestemmelse eller i en nødsituation, i det omfang det efter Route.nl B.V.'s opfattelse er i din interesse.

4. Cookies

4.1 For at route.nl skal kunne fungere korrekt, anvender Route.nl B.V. [FUNCTIONAL / ANALYTICAL / TRACKING] cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på en computer, når man besøger en hjemmeside. Cookie’en husker, hvad du indtaster på hjemmesiden til dit næste besøg, så indholdet på hjemmesiden skræddersys til den enkelte bruger, og det derfor ikke er nødvendigt, at indtaste personoplysninger igen.
4.2 De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies, men du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie må sendes. Det er muligt, at nogle funktioner og tjenester på Route.nl B.V.´s hjemmeside og andre hjemmesider ikke vil fungere korrekt, hvis du har deaktiveret cookies i din browser.

5. Softwareværktøjer og sociale medier

5.1 Route.nl B.V. bruger forskellige softwareværktøjer såsom: Facebook Analytics, Google Analytics, Apple Analytics, Fabric, Crashlytics, Sentry, Google Optimize, Hotjar, Appsee, Accountview, Mollie Payment& Lightspeed, Alexa, HelloBar og MailChimp. Det er muligt, at der indsamles personoplysninger ved hjælp af disse softwareværktøjer. Route.nl B.V. har ingen indflydelse på dette. Vi anbefaler dig at læse privatlivserklæringerne, for de pågældende softwareværktøjer (som kan blive ændret regelmæssigt) for at se, hvordan de håndterer personoplysninger.
5.2 På route.nl kan du trykke på knapper for at dele route.nl på sociale medier såsom Facebook fra Facebook Inc., Twitter fra Twitter Inc. og YouTube fra YouTube LLC (“sociale medier”). Disse knapper fungerer ved hjælp af små koder, der leveres direkte fra de sociale medier. Cookies placeres ved hjælp af disse koder. Route.nl B.V. har ingen indflydelse på dette. Vi anbefaler, at du læser de sociale mediers privatlivserklæringer (som kan ændre sig regelmæssigt) for at få oplysning om, hvad de gør ved de personoplysninger, som de indsamler via disse cookies.
5.3 Softwareværktøjer og de sociale medier kan videregive oplysningerne de indsamler til tredjeparter, hvis de er juridisk forpligtet til at gøre det, eller for så vidt disse tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af dem (eller en af dem). Det er disse parters ansvar, at behandlingen af personoplysninger, via softwareværktøjer og sociale medier, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser omkring sikring af privatlivet. Route.nl B.V. er ikke ansvarlig for dette og fraskriver sig ethvert ansvar i denne henseende.

6. Cookies og links til tredjeparts-hjemmesider

6.1 På route.nl er der anført links til tredjeparters hjemmesider. Når du besøger disse hjemmesider, er privatlivserklæringerne for disse tredjeparter gældende. Route.nl B.V. er ikke ansvarlig for den måde, hvorpå tredjeparter håndterer dine personoplysninger, og ej heller for de cookies, der anvendes på tredjeparters hjemmesider.

7. Dine rettigheder med hensyn til de indsamlede personoplysninger

(i) Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger. Du kan anmode Route.nl B.V. om at få oplyst, hvilke data der er registreret, og hvad de bruges til.
(ii) Du har ret til at få korrigeret, ændret eller suppleret de data, som Route.nl B.V. har indsamlet fra dig, såfremt de er forkerte eller ufuldstændige.
(iii) Du har ret til at få oplyst, hvem der har/har haft adgang til dine oplysninger. Du kan anmode Route.nl B.V. om at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret, og hvem der har eller har haft adgang til dem.
(iv) Du har ret til at få dine oplysninger slettet i visse juridisk bestemte tilfælde.
(v) Du har ret til at få et færre antal oplysninger behandlet af Route.nl B.V. i visse juridisk bestemte tilfælde.
(vi) Du har, i visse juridisk bestemte tilfælde, ret til at få udleveret dine oplysninger af Route.nl B.V. og overdrage dem til tredjepart.
(vii) Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger hos Route.nl B.V.
(viii) Du har ret til at klage til Datatilsynet.
(ix) Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Du kan sende en anmodning om dette til Route.nl B.V.

8. Opbevaringsperiode

8.1 Route.nl B.V. gemmer ikke dine personoplysninger længere end det er nødvendigt for at kunne udføre vores ydelser, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysninger længere på grund af gældende lovgivning. Når Route.nl B.V. ikke længere har brug for dine oplysninger, og der ikke er nogen juridisk eller anden grund til at opbevare oplysningerne, vil de blive slettet fra Route.nl B.V.'s systemer. [eller vi vil anonymisere dine oplysninger på en sådan måde, at de ikke længere kan spores tilbage til dig.]

9. Sikkerhed

9.1 Route.nl B.V. har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at kunne beskytte dine personlige oplysninger mod tab eller uretmæssig behandling, herunder (i) lagring af oplysningerne i en sikker database med krypterede adgangskoder og sikre sikkerhedskopier, (ii) adgang til dine egne oplysninger via en personlig konto gennem et unikt brugernavn og adgangskode samt (iii) betalinger (betalingsanmodninger) til Route.nl B.V. via en krypteringsprotokol (SSL eller TLS eller lignende)]. På trods af at Route.nl B.V. har truffet og vil træffe alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, indebærer behandlingen af dine personoplysninger via internettet risici, der er forbundet med brugen af internettet generelt i samfundet.

10. Ændringer

10.1 Route.nl B.V. forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivserklæring. Derfor anbefaler vi dig at læse denne privatlivserklæring regelmæssigt på route.nl. Fortsat brug af route.nl efter ændring(er) betyder, at du giver samtykke til den ændrede privatlivserklæring.

11. Kontakt

11.1 Hvis du har spørgsmål, forslag eller klager over denne privatlivserklæring eller andre dele af vores ydelser, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via protection@route.nl.

© Route.nl B.V. / route.nl, Maj 2018