Disclaimer

Denne hjemmeside er udarbejdet med størst mulig omhu. Der kan ikke på nogen måde udledes rettigheder eller krav på basis af indholdet af denne hjemmeside.

Route.nl B.V. er ikke ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside og ej heller for indholdet på de hjemmesider, som denne hjemmeside henviser til. Route.nl B.V. friholder sig herudover for alle juridiske konsekvenser.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder hvad angår denne hjemmeside samt al kildekode, der anvendes på denne hjemmesider tilhører route.nl B.V. og/eller dennes licensgivere. Ingen del af denne hjemmeside må gengives, genanvendes, opbevares i en automatiseret database eller offentliggøres på nogen form eller måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopierede optagelser eller på nogen som helst anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra route.nl B.V.

Indholdet af denne hjemmeside må downloades, gemmes, udskrives og distribueres, men kun til informative, ikke-kommercielle formål med tydelige kildehenvisning.

Route.nl B.V. forbeholder sig ret til når som helst at trække tilladelsen til den nævnte brug af informationen tilbage, hvorved brugeren af de pågældende oplysninger automatisk accepterer at ophøre med brugen, som beskrevet ovenfor, umiddelbart efter at route.nl B.V. har gjort dette bekendt enten skriftligt eller via dennes hjemmeside.

Brugeren af de nævnte oplysninger er indforstået med, at når oplysningerne anvendes som beskrevet ovenfor, skal det sikres, at enhver meddelelse om ophavsret eller andre oplysninger, der måtte være nævnt om ejerskab, (fortsat) vil være en del af det format, hvori oplysningerne vil blive brugt eller distribueret, og at disse angivelser ikke vil blive fjernet. Manglende overholdelse af disse regler indebærer automatisk krænkelse af ophavsretten.