Kampen - Plads til åen

Cykler ind Zwolle, Overijssel, Nederland

Cykelrute 777153

Udbudt af: Peter, Overijssel

3054 4
51.7 km
03:02 h
911 kcal
Udskriv Download GPX

Beskrivelse

Færge Zalk - Veecaten (nær vejkryds 3)
Det kunne bare være frem og tilbage ulven fra Pluk van de Petteflet. Ring tre gange, og du bliver ført til den anden side. Denne flere hundrede år gamle færgeforbindelse er stadig den eneste af de seks færger, der engang var i drift i Kampen kommune. Tidligere blev det hovedsageligt brugt til overfart af børn fra Veecaten, der gik i skole i Zalk og til kirkegængere, der gik i kirke i Zalk. Den har i øvrigt stadig den sidste funktion.
Sejltider:
April, maj og september: 10.00-18.00
Juni til august: 10.00 - 18.00 og 19.00 - 21.00

Zalk naturudvikling i flodsletterne (mellem vejkryds 3 og 76)
Som en del af Rijkswaterstaat-projektet"Plads til floden\\\" bliver flodsletterne ombygget 5 forskellige steder på grund af naturkompensation. I Zalkerbosch vil den eksisterende løvtræsskov blive udvidet med 5 hektar. Modårskov opstod naturligt langs floder. Ewe er et gammelt ord for vådt terræn nær en flod. Oversvømmelsesskov af nåletræ forekommer mange fugtige steder langs floderne. Disse skove er domineret af piletræer. Hårdttræsflodskovsskove er skove i de højere, tørrere dele af flodsletterne og består for det meste af eg, elm og ask. Disse er meget sjældnere i Holland. Zalkerbosch er et af de få steder i Holland, hvor dette stadig forekommer. Det betragtes endda som den bedst udviklede harhout-strandskov i Holland.

Reevediep (mellem vejkryds 44 og De Chalmotweg)
Reevediep er et af de største"rum til floden\\\" i Holland. Ikke kun med hensyn til arealanvendelse, men især med hensyn til det bidrag, der ydes til risikostyringen af oversvømmelser i området fra Zwolle, Hattem, Elburg til Kampen og Zwartewaterland. Reevediep vil skabe en mere end 6 km lang forbindelse mellem IJssel og Veluwerandmeren. De cirka 350 hektar ny natur, der bliver skabt, vil hovedsageligt bestå af våd natur, der forstærker ådeltaets karakter, såsom rørmose og åbent vand.

Chalmotweg
Beboere i dette område har altid haft at gøre med højvande. Karakteristiske gårde fra dengang er derfor bygget på høje. Tidligere blev dette område regelmæssigt oversvømmet af IJssel og den tidligere Zuiderzee. På den anden side af vejen er den sidste større udvidelse af byen Kampen gennemført, boligområdet Onderdijks.

Hjul eller hvirvler (mellem De Chalmotweg og vejkryds 40)
Du ser jævnligt hjul (eller hvirvler) langs gamle floddiger. Disse smukke stille vand er rester af digebrud, nogle gange forårsaget af drivis. Dette har skabt dybe huller, op til 10 meter dybe. Sandet fra kammeret blev aflejret bag kammeret. Da vandet brød igennem, var vandets kraft så stor, at diget ikke længere kunne lukkes. Et nyt digeafsnit blev bygget rundt om kløften. Her langs Venedijk Noord er der tre kamre. Yderligere fire kan findes syd for højvandskanalen langs Venedijk Zuid.

De Enk naturreservat (mellem nationalvej N50 og vejkryds 69)
Her kan du se rørbede i naturreservatet De Enk med viadukterne fra Hanzelijn og Rijksweg N50 i baggrunden (det punkt, hvor Reevediep krydser denne infrastruktur). De Enk naturreservat er en rest af en gammel flodmunding af den tidligere Zuiderzee. Zuiderzee trængte jævnligt ind i området. Området, der længe lå isoleret, er en del af de cirka 350 hektar ny natur, der er ved at blive skabt i Reevediep. Om foråret er den sorte tern en trofast gæst på De Enk. Fugle bygger naturligvis deres reder på flydende vandplanter, men her som andre steder i vores land bliver de hjulpet ved at placere kunstige redeflåder.

Zwartendijk (forbi vejkryds 69 på toppen af Bovenbroeksweg)
Zwartendijk er en gammel havmur, der beskyttede Kampen mod den tidligere Zuiderzee. Her har der været mange digebrud, som det kan ses af de mange kløfter. De er tavse vidner til katastrofer, der skete her i fortiden.

Naturkompensation (start Buitendijksweg)
Udover engfugle nyder en række andre fredede fuglearter også godt af den obligatoriske naturkompensation. Det er krudtugle, langøreugle, lille ugle, musvåge og gråspurv. Der er truffet foranstaltninger i umiddelbar nærhed af Reevediep for at kompensere for det levested, der går tabt for disse arter. Tænk for eksempel på anlæggelsen af blomsterrige græsarealer og ru strimler i nærheden af Buitendijksweg, der skal tjene som foderområde for ugler og musvåger, men tænk også på at placere redekasser ved gårde og boliger til gråspurven.

Nyt sumpområde (halvvejs gennem Buitendijksweg)
I 2014 blev der allerede anlagt 8 hektar rørsump her i forventning om byggeriet af Reevediep. I sidste ende skulle dette udvikle sig til et sumpområde på over 40 hektar, hvor specielle rørfugle som den store rørsanger, den mærkelige dytende bittern og kina ryper, men også søflagermusen føler sig hjemme. Vådområdeområdets særlige karakter fremgår af, at Bruxelles har tildelt et LIFE+-tilskud til anlæg af vådområdeområdet. Om få år vil beboere og feriegæster kunne nyde den nye natur fuldt ud gennem anlæggelse af en sejlrende og forskellige vandre-, gå- og cykelstier.

Sorthalespove søger landmand (mellem node 67 og 68)
Mange dyre- og plantearter vil have gavn af anlæggelsen af Reevediep, men det gælder desværre ikke for engfuglene. Fordi en del af det åbne engareal sydvest for Kampen går tabt, skal der andre steder findes et nyt hjem for fuglearter som storspove, vibe og rødben. Med den særlige aktion"Godwit søger landmand\\\" opfordres landmænd i regionen til at etablere og forvalte en del af deres jord som et optimalt levested for engfugle. Landmænd i Kamperveen deltager også!

Kampens byporte
Dette er Broederpoort, en af de tre porte, der er tilbage fra middelalderforsvaret omkring hansestaden. Bygget i det 15. århundrede, ligesom Cellebroederspoort, den vigtigste port på bysiden, der ligger længere væk. I 1500-tallet måtte udlændinge kun komme ind i byen gennem porten, med sine tykke isolerende vægge tjente den også som køleskab i en periode! Om vinteren blev der opbevaret store isstykker fra kanalen, indtil sommeren kunne køle kød og fisk med.

den gamle flise
Det tager et stykke tid at finde, men det er der virkelig. På Broederbruget er en flise med indskriften"KP7\\\", de 7 kirker peger. Hvis du ser dig omkring, vil dit øje fange ikke mindre end 7 kirker. Religionsfriheden i Kampen betød, at enhver kristen bevægelse fik lov til at bygge sin egen kirke. Derfor ligger der 10 kirker og 2 teologiske universiteter inden for et stenkast fra hinanden.

Camper stør (nær vejkryds 41)
På østsiden af åen kan man i sommermånederne se en stor fisk på vandet lige foran stationen. Dette er den berømte Kamper stør. En fisk på op til seks meter lang og udstyret med en klokke. Engang tænkt som hovedret for biskoppen, der ville glæde Kampen med et arbejdsbesøg i 1600-tallet, men lige da kokken ville filetere støren, kunne biskoppen ikke deltage. Chancen for, at de nogensinde ville fange så stor en fisk igen, var meget lille. Kampenerne besluttede derfor at sætte en sølvklokke på støren og kaste den tilbage i IJsselen. De håbede, de kunne høre, hvor han var. Desværre hørte de aldrig fra ham igen!

møllebro
Her cykler vi under Molenbruget. Dette er den sydligste af de tre broer over IJssel nær Kampen, hvor sommerbedsænkningen begynder. Over en længde på 7,5 kilometer fra Molenbrug til Eilandbrug er åen i gennemsnit uddybet med 2 meter. Denne sommerbedsænkning sikrer, at IJssel kan udlede mere vand under højvande. Molenbruget ligger lige ved siden af D\\\'Olde Zwarver mølle, hvilket forklarer broens navn, men populært kaldes denne bro for"den nye bro\\\".

Rute tilbydes af: Isala IJsseldelta

Del denne rute med andre


Rutevejledning

# Beskrivelse Afstand
8012AK, Zwolle, Overijssel, Nederland 0.00 km
3
3 (8275AC, Kampen, Overijssel, Nederland) 7.40 km
76
76 (8276, Kampen, Overijssel, Nederland) 8.99 km
43
43 (de Zande, 8278AK, Kampen, Overijssel, Nederland) 13.09 km
44
44 (8278AL, Kampen, Overijssel, Nederland) 13.72 km
69
69 (8265, Kampen, Overijssel, Nederland) 19.36 km

Stednavnsmappe

  • Zwolle, Overijssel
  • Kampen, Overijssel
Integrer denne side </>
Se Routiq i ...
  • Routiq Logo Routiq App
  • Browser Browser