Premium Annuleringsbeleid

Het afsluiten van een Premiumabonnement op de Android app, de IOS app of de website betekent dat u dit abonnement tot wederopzegging aan gaat. Vóórdat het abonnement automatisch voor 12 maanden wordt verlengd krijgt u een bericht per email of notificatie zodat u indien gewenst het abonnement tijdig kan opzeggen.

Zelfs als u het abonnement automatisch heeft verlengd heeft u het recht dit abonnement maandelijks op te zeggen. Dat betekent dat wanneer u voor het einde van een kalendermaand opzegt u de eventueel teveel betaalde abonnementskosten voor de achtereenvolgende resterende maanden die u niet meer afneemt terug ontvangt.

Voor het gebruik van bepaalde diensten en producten kan gebruiker overeengekomen vergoedingen verschuldigd zijn. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, inclusief btw en overige heffingen.

De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de diensten.