Copyrights

Route.nl B.V. respecteert de intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden en streeft er naar onrechtmatige publicaties op onze website en in onze apps te voorkomen. Route.nl B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijk voor informatie die door derden is ge-upload of aan route.nl B.V. door derden is aangeleverd met de opdracht dit te uploaden en te publiceren. De hier genoemde copyright voorwaarden en licenties zijn van toepassing op alle gedrukte en digitale uitgaven, marketing-uitingen, sociale media, producten, services en diensten geëxploiteerd en/of gebruikt door, behorende tot en/of gelieerd aan route.nl BV.

Onderstaande spelregels wijzen zijn van toepassing voor alle gebruikers van de websites en apps van Route.nl BV.

Copyrights

  1. Publiceer niet zonder uitdrukkelijke toestemming foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht.
  2. Ga er van uit dat op een willekeurige foto gevonden op Internet of verkregen via andere digitale-, geprinte- of sociale media altijd auteursrechten (kunnen) berusten en publiceer deze dus niet zonder toestemming van de maker en/of rechthebbende.
  3. Claims van derden die het gevolg zijn van het overtreden van deze copyrightregels zijn voor rekening van de gebruiker die het betreffende beeldmateriaal heeft ge-upload of hiertoe aan Route.nl BV opdracht heeft verstrekt.
  4. nl BV behoudt zich het recht voor beeldmateriaal waarvan onduidelijk is of het voldoet aan de bovengenoemde copyrightregels te verwijderen.

Wat wij u aanbevelen!

Je mag met inachtneming van bovenstaande copyrightregels eigen foto’s uploaden.

Ook kan je gebruik maken van de fotobibliotheek van route.nl. Deze foto’s zijn zonder financiële vergoeding of juridische consequenties te gebruiken op de websites en apps van route.nl BV, verwijder echter nooit de copyrightregel die in de foto’s of afbeelding vermeld staat.

Licentievoorwaarden

Wanneer je inhoud uploadt naar, of toevoegt aan onze producten en/of services verleen je aan route.nl BV en de aan haar gelieerde zusterbedrijven en/of organisaties en klanten een wereldwijde en eeuwigdurende licentie dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide commerciële producten van te maken, te communiceren, openbaar te maken en te publiceren. 

Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als je het gebruik van onze services om welke reden dan ook staakt, bijvoorbeeld voor een bedrijfsvermelding die je hebt toegevoegd of hebt laten toevoegen aan de website en/of apps of andere uitingen van route.nl B.V. of de aan haar gelieerde organisaties.

Dit copyrightbeleid is het laatst gewijzigd op 17 mei 2019.